Сексуални проблеми

Качественият сексуален живот е бисерът във всяка връзка, базирана на привличане и обич.

Практиката ми е тясно свързана с консултиране при сексуални проблеми и дисфункции с психологичен аспект:

-   неудовлетвореност от сексуалния живот

-   психологични бариери и задръжки

-   липса на сексуално желание

-   еректилна дисфункция с немедицински характер

-   разкриване/ приемане на сексуална ориентация

-   сексуално образование (консултиране на юноши и консултиране на родители по

    отношение на сексуалното възпитание и развитие)