Услуги

Индивидуалната консултация е с продължителност 60 минути – 30лв.

Семейната консултация на двойки е с продължителност 90 минути – 40лв.